پاتک کرونا به اقتصاد چین

شاخص مدیران خرید تولیدی و خدماتی کشور چین در روز شنبه منتشر شد. این داده ها پایین تر از سطح انتظارات بود. اما انتشار داده هایPMI کشور چین چه تاثیری بر بازارهای مالی داشت؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد