واکسن ۵ میلیونی در کف بازار

آیا واکسن‌های بخش خصوصی که چند روز پیش وارد شدند در بازار آزاد به قیمت میلیونی فروخته می‌شوند؟

بررسی‌های اکوایران نشان می‌دهد که آنچه به عنوان واکسن‌ بخش خصوصی و با ادعای قانونی بودن در حال فروش است ماجرای دیگری دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد