بازگشت مگا پروژه ها به پایتخت

رویکرد مدیریت شهری گذشته پروژه های کوچک و محله محور بود. تمرکز بودجه عمرانی شهر نیز بر پروژه های محله محور بود.

زیرا اجرای پروژه‌های عمرانی در مقیاس محله‌ای یک حسن مهم دارد؛ اینکه ارتباط موثری میان شهروندان و پروژه‌های عمرانی برقرار خواهد شد و بر میزان رضایت و حس مثبت آنها نسبت به عملکرد شهرداری به میزان قابل توجهی خواهد افزود؛ چراکه تعریف ابرپروژه‌های شهری اغلب از نوعی صورت می‌گیرد که تمام شهروندان از یک پروژه بهره‌برداری نمی‌کنند اما اگر پول شهر به شکل منصفانه صرف اجرای پروژه‌های مورد نیاز هر محله شود، به مطالبه عموم تهرانی‌ها همزمان پاسخ داده می‌شود.  

اما علیرضا زاکانی روز گذشته گفته است که ۷ تا ۸ مگاپروژه در برنامه اش دارد  که غیر از پروژه‌های اجتماعی است؛ یکی از پروژه‌های بزرگ از انتهای صیاد به آزادگان است که کل کار تحقیق و مجوزش انجام شده است. 

آیا تهران تجربه مگا پروژه‌ هایی کم اثری مانند پل طبقاتی صدر را تجربه خواهد کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد