ضلع سوم تیم اقتصادی

فرهاد رهبر در جلسه سران قوا حضور پیدا کرد. حضور فرهاد رهبر در این نشست حکایت از آن دارد که با وجود گمانه زنی ها در خصوص جدایی وی از تیم رئیسی این اقتصاددان هنوز در تیم رئیسی فعال بوده و ظاهرا قرار است رهبر معاون اقتصادی رئیس جمهور شود.

لیست کابینه که رئیسی به مجلس ارائه کرده دو پست اقتصادی خالی دارد یکی بانک مرکزی و دیگری معاونت اقتصادی که به نظر می رسد با توجه به روحیه فرهاد رهبر باید منتظر رفتن او به معاونت اقتصادی باشیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد