ورود پرشتاب کالا به ایران

آمار تجارت خارجی تیرماه به استناد آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد، اولین ماه تابستان، ماه بد تجارت کشور در سال ۱۴۰۰ تاکنون بود.

هر چند تراز تجاری کشور در خرداد مثبت شد و به اوج خود رسید، اما در تیرماه واردات کالا به کشور از صادرات با اختلاف بیشتر بود!

گزارش اکوایران را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد