اولین دستورات اقتصادی رییس جمهور

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اولین دستورات اقتصادیش را برای اجرا ابلاغ کرد.

گزارش شناخت از وضعیت موجود بودجه ای، برآورد واقعی از بخش های بودجه ای، جلوگیری از رشد پایه پولی، اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و نُه دستور ویژه دیگر.

سوال مهم این که دستورات باید در اولویت قرار گیرند یا وعده‌ها؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد