قصه پول‌های نامرئی بانک ها

گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص متغیرهای عمده پولی و اعتباری حاوی ارقام و جداول متعددی است که شاید یکی از آنها کمتر مورد توجه قرار گیرد.

ردیفی تحت عنوان سایر که به مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکول الوصول و نیز خرید دین اطلاق می شود.

این عدد برای بانک‌ها وموسسات اعتباری که شامل بانک های تجاری، بانک های تخصصی، بانک های غیر دولتی و موسسات می‌شود معادل ۱۰.۲ درصد است که چیزی در حدود چند برابر نسبت به میانگین جهانی است.

چه عواملی اقتصادی و غیر اقتصادی بر افزایش یا کاهش مطالبات غیرجاری و نیز نسبت آن به کل تسهیلات موثر هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد