دره مرموز مقاومت در افغانستان

کنترل افغانستان به دست طالبان افتاده است اما همه چیز تمام نشده، صدای مقاومت از پنجشیر به گوش می‌رسد، دره‌ای مرموز و تاریخی که در تمام قرن گذشته تن به اشغال نداده است.

این بار اگرچه خبری از احمدشاه مسعود شیردره پنجشیر نیست اما پسرش در حال گرفتن جای پدر است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد