ایده‌های معاون اقتصادی رئیس‌جمهور

محسن رضایی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد.

 او که در مناظره های انتخاباتی در قامت کاندیدای ریاست جمهوری، برنامه‌هایی برای برون رفت از شرایط بحرانی اقتصادی کشور ارائه داده بود، حالا یکی از ارکان مهم تیم اقتصادی رئیس جمهور است. 

گزیده‌ای از برنامه‌ها و ایده‌های اقتصادی محسن رضایی را در اکوایران ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد