رقم عجیب کسری بودجه در بهار

کارنامه دخل و خرج ۳ ماه بهار امسال نشان می دهد که عملکرد بودجه دولت حسن روحانی در واپسین ماه های فعالیتش، با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی همراه بود.

خزانه داری کل کشور در گزارش خود آورده است که در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد، بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه، برای دولت محقق نشد؛ از فروش نفت گرفته تا فروش اموال و دارایی ها. دولت در بهار امسال با ناکامی ۹۷ درصدی در فروش نفت مواجه شد و اگرچه پیش بینی میشد از این محل ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند اما فقط دو هزار و هشتصد میلیارد تومان نفت فروخت! یعنی تنها ۳ درصد از پیش بینی بودجه از درآمدهای نفتی در بهار محقق شد. اگر روند فروش نفت در ماه های آتی همانند بهار باشد و سررسید اوراق فروخته شده نیز فرا برسد، احتمالا رقم کسری بودجه بیشتر از پیش بینی ها خواهد شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد