اولین سخنرانی وزیر

امروز در همایش بانکداری اسلامی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در اولین حضور رسمی خود در مقام وزیر در افتتاحیه این همایش با اشاره به ۵ محور، به مسائل بانکداری کشور پرداخت.

•بانک ها، خلق‌پول، پشتیبانی از تولید 

•حکمرانی شرکتی در بانک ها و نظارت

•مدل کسب و کار بانکی

•تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری

•فراگیری مالی

او همچنین مسائلی را پیرامون مالیات و مالیات ستانی مطرح کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد