وعده‌های انتخاباتی را جدی نگیریم

در گفتگوی اختصاص اکوایران با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به این موضوع پرداخته‌ایم که آیا وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال و ساخت یک میلیون واحد مسکونی که توسط رئیسی در ایام انتخابات مطرح شد و در روزهای اخیر هم بر آن تاکید کرد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محذوریت‌های بودجه ای و تحریم‌های خارجی و سختی دسترسی دولت به درآمدهای دلاری امکان اجرایی شدن دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد