کلاه واردکنندگان بر سر گمرک!

در کنار نرخ تورم سالانه، آمار های مربوط به نرخ تورم صادرات و واردات نیز منتشر شد.

 سوال مهمی که مطرح است آیا تمام این تورم ۴۵ درصدی درون زاست یا تورم واردات نیز بر تورم اثر دارد؟

اعداد و ارقام منتشره از سوی مرکز آمار پرده از چه حقایقی برمی‌دارد؟ 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد