هزینه خوراک و مسکن در سال ۹۹

رئیس مرکز آمار ایران وضعیت هزینه و درآمد خانوار را اعلام کرد.

طبق آمارهای رسمی هزینه خوراک در مناطق روستایی با اختلاف بیش از مناطق شهری است.  او سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی و شهری را هم اعلام کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد