صدر ۲ ساخته می شود؟/ بازگشت پروژه های منسوخ شده

هنوز شورای شهر ششم آغاز نشده بود که دوباره سخن از بازگشت بزرگراه‌های طبقاتی در تهران به میان آمد.

 پرونده ای که توسط مهدی چمران رییس شورای شهر تهران باز شد. او گفته بود که پروژه تکمیل بزرگراه یادگار امام، پروژه‌ای بزرگ است و ما قصد داریم تا براساس طرح و برنامه‌ریزیمان این بزرگراه را به صورت دو طبقه طراحی کنیم.

سید جعفر تشکری هاشمی درباره بازگشت بزرگراه های طبقاتی به پایتخت به اکو ایران گفت: بزرگراه طبقاتی ذاتا نه چیز خوبی است  و نه بد. درواقع متناسب با نیازهای شهر است که تعریف می‌شود. طبیعتا اگر معبری از شهر نیاز داشته باشد و مطالعات ترافیکی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگ‌اش هم به طور کامل انجام شود و اگر به این ضرورت رسیدند می‌تواند به عنوان یک گزینه مطرح شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد