خوب و بد سرمایه گذاری بر بیت کوین

اهمیت ایجاد تنوع در سبد دارایی، سال‌هاست که به عنوان یکی از بنیان‌های نظریه پرتفوی مدرن مطرح است.

آیا رمزارزها و به خصوص بیت‌کوین، این ظرفیت را دارند که هم ریسک سبد دارایی را کاهش دهند و هم بازده آن را در بلند مدت افزایش دهند؟ در ژورنالیست این هفته ببینید. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد