این در حالی است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از این حکایت دارد که تقاضای گاز چین و هند رشد زیادی را تجربه خواهد کرد و روسیه این بازار را از آن خود خواهد کرد.