اما حالا به نظر می‌رسد با طرح جدید اروپایی‌ها برای تعیین سقف قیمت نفت روسیه، این هشدار از طرف ما، کم قدرت¬تر از قبل شده است. ماجرا چیست؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.