هم اکنون در قزاقستان چه می‌گذرد و معترضان و دولت به دنبال چه هستند؟

«الهه کولایی استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و پژوهشگر مسائل روسیه و آسیای مرکزی»،

در گفتگو با اکوایران به این سوالات پاسخ می‌دهد.