دست نامرئی در کشف واکسن

کشف واکسن کرونا در هفته های اخیر امید زیادی را به جامعه جهانی بخشیده است. با اینکه در دوران کرونا، برخی از پایان اقتصاد آزاد و ناکارآمدی این تفکر در اداره کشورها صحبت می کردند، اما در نهایت باز هم اقتصاد آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت، بشر را به راه نجات رسانده است.

گفتگوی «اکوایران» با «الکس تبرک»، استاد دانشگاه جورج میسن را ببینید.

نسخه انگلیسی را اینجا مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد