تعادل در اقتصاد بی‌معنی است؟

یکی از نخستین و مهم‌ترین فرض‌ها حراج‌گر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت.

 این فرض خیال‌پردازانه درباره ساختار و کارکرد بازار رقابتی، راه را برای استفاده گسترده از ریاضیات در نظریه اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها در آن شد.

مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان داد برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینه منابع با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرض‌های اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به شدت غیرعقلانی است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد