تولید هیچ‌گاه به پای مصرف نرسید

مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات جدید نیستند و همان مشکلات قدیمی اقتصاد هستند اما مانند بیمار مزمنی هستند که توان بیمار را به تدریج می‌گیرند و روزی به جایی می‌رسد که این بیمار با حفظ بیماری نمی‌تواند حرکت کند و دچار توقف می‌شود.

نیلی معتقد است اقتصاد کشور از سال ۸۶ دچار این توقف شده و قبلا با همان بیماری حرکت می‌‌کرده اما با منابع نفت دوپینگ می‌کرده است. بنابراین ساختارهای موجود که رشد قبلی را تامین می‌کردند خیلی وقت است که کار نمی‌کنند و متوقف شده‌اند.

او بر این باور است اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی حداقلی را در اقتصاد شاهد باشیم نیاز داریم همزمان در سازوکارهای مخرب رشد و تضعیف‌کننده رشد بازنگری داشته باشیم که این بازنگری مستلزم حجم عظیمی از اصلاحات ساختاری در اقتصاد و مکانیزم‌های به وجود آوردنده رشد در اقتصاد است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد