آخرین اخبار بازارهای بین بانکی

اکوایران: نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 10 آبان 1402 تقریبا به کمترین سطح دوماه اخیر رسید. تغییر در شیوه تامین کسری بانک‌ها در این هفته از سوی بانک مرکزی، به اعتقاد برخی مهم ترین عامل در افت نرخ بهره بین بانکی بوده است.
اکوایران: نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر مهر 1402 نسبت به هفته گذشته کاهش یافته اما به‌طور کلی کانال حرکتی آن نسبت به قبل 15 شهریور در ارقام بالاتری تشکیل شده است.
اکوایران: نخستین هفته پاییز با عقب نشینی بانک مرکزی از بازار باز همراه بود. نرخ پذیرش اوراق در این بازار، ریزش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به رکورد خود در چهار ماه اخیر رسیده است.
اکوایران: در هفته منتهی به 6 شهریور سال جاری حدود 116 همت نقدینگی در بازار باز تزریق شده است. بررسی ها نشان می دهد تزریق پول در این بازار در هفته های اخیر مسیری صعودی را اتخاذ کرده است.
اکوایران: سطح تزریق پول در بازار باز کاهشی شد و مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز برای دومین هفته متوالی صفر باقی ماند.
اکوایران: گزارش هفتگی عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی حاکی از آن است که تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز، بار دیگر صعودی شد، اما مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صفر رسید.
اکوایران:نرخ بهره بین بانکی با وجود کاهش جزئی اما در کانال هفته گذشته خود باقی ماند. این نرخ از مهم ترین شاخص های کلیدی اقتصاد محسوب می شود و در هفته های اخیر در مرز 23.4 درصد به ثبت رسیده است.
اکوایران: درهفته منتهی به 10 خرداد ماه ، نرخ سود بین بانکی افت 0.1 واحددرصدی داشته و از قله هفت ساله ثبت شده در هفته پیش خود پایین آمد. آمارها و داده های بانک مرکزی در این بازار گویای احتمال کاهش کسری نقدینگی در این مقطع خاص در بانک ها بوده است.
اکوایران: عملیات بازار باز در حراج هشتم خود برگزار شده و روندی ثابت را از خود برجای گذاشت. در این بازار برای سومین هفته متوالی تزریق پول برابر با 90 هزار میلیارد تومان بوده و در کنار آن نرخ سود نیز در سطح 23 درصد ثابت ماند.
نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت به رکورد 23.62 درصد رسیده و رکورد هفت ساله خود را ادامه داد. این رکورد شکنی های پیاپی نرخ سود بین بانکی بیانگر یک مسئله مهم است: تداوم کسری در بانک ها.