آخرین اخبار بسط پول در بازار باز

عملیات بازار باز در هفته دوم زمستان نیز مسیری انبساطی را از خود برجای گذاشت. بررسی مانده دارایی بانک ها از این بازار نشان می دهد این رقم اکنون به 70 هزار میلیارد تومان و به بالاترین سطح خود در ادوار هفتگی بازار باز رسیده است.
عملیات بازار باز در هفته منتهی به اول آذر در دو مرحله انجام شده و دو رکورد مهم را به ثبت رساند. در کنار این دادوستد آمارهای بازار شبانه نیز حاکی از روند نزولی کم سابقه در اعتبارات قاعده مند است.
در هفته دوم آبان ماه معاملات بازارهای بین بانکی خبر از ثبت چهار اتفاق مهم داشته است. بانک مرکزی تلاش خود برای کنترل نرخ سود بین بانکی را ادامه داده است. این تلاش موجب شد رکورد بسط پول در بازار بازار جابجا شود.