آخرین اخبار حراج بازار اولیه اوراق بدهی

اکوایران: بررسی آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بهره اوراق مشارکت عرضه شده تا هفته سوم آبان حدود نیم واحد درصد نسبت به مرداد ماه یا به عبارت دیگر نخستین ماه برگزاری حراج، افزایش یافته است. این درحالیست که ارزش کل اوراق فروخته شده در هر ماه (بجز افت شدید در مهر) دچار تغییر زیادی نشده است.
اکوایران: تا 18 مرداد سال 1402 مجموعا 19 همت اوراق دولتی برای پوشش دادن کسری بودجه دولت انتشار یافته اما در همین بازه دولت مجبور بوده تا برای ایفای تعهدات خود بالغ بر 69 همت بابت اصل و سود اوراق بپردازد.
در آخرین لحظات سال 1401، دولت آخرین انعطاف خود را نشان داد. در این بازار که دولت عموما از طریق فروش اوراق به بانک ها و بورسی ها سعی در تامین کسری بودجه دارد بارشد نرخ سود اوراق بدهی رکورد حراج دولتی را شکست. این اتفاق موجب شد تا درآمدزایی دولت از مسیر بازار اولیه بالاتر از مرز 100 همت قرار بگیرد.
حراج اوراق بدهی دولتی در هفته سوم اسفند دو مرحله ای شد. در مرحله نخست آن در هفته اخیر، 550 میلیارد تومان اوراق از سوی بورسی ها خریداری شده و بانک ها هیچ خریدی از دولت نداشته اند. در این بازار ، نرخ سود حراج اوراق بدهی دولتی نیز به بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسیده است.
اکوایران: فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه تنها از ناحیه بورسی ها بوده است. بررسی ها‌ی آماری نشان می دهد نرخ سود اوراق فروخته شده در این بازار برابر با 23.95 درصد بوده که رکورددار در بازه چهار سال اخیر بوده است.
درحراج سی ونهم بازار اولیه اوراق بدهی دولتی سطح درآمد دولت یک هزارم هفته قبل شد. در این هفته تنها بورسی ها از دولت خریداری کرده و سهم بانک ها از خرید اوراق بدهی صفر بوده است.
تا نیمه بهمن ماه امسال درآمد دولت از معاملات بازار اولیه برابر با 67 هزار و 465 میلیارد تومان بوده است. دولت در این بازار در جهت جلوگیری از رشد تورم در کشور فعالیت می کند. این در حالی است که تا این مقطع خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت منفی 94 همت بوده است. موضوعی که به باور برخی می تواند نقض غرض تورمی در کشور محسوب شود.
بورسی ها برای سومین ماه متوالی در بازار اولیه سکوت خود را ادامه داده و هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده اند. در این هفته تنها 380 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که عمده آن از سوی بازار پول بوده است.
در هفته منتهی به سوم بهمن ماه ششمین صفر در خرید اوراق بدهی دولتی رقم خورد. آمارها نشان می دهند در دو ماه اخیر تنها 5 همت اوراق از دولت خریداری شده که تمام آن از ناحیه بانک ها بوده و بورسی ها سهمی معادل با صفر داشته اند.
در بررسی ماهانه تامین کسری بودجه دولت از مسیر اوراق بدهی دولتی مشاهده می شود کمترین سطح درامد زایی دولت از مسیر دارایی های مالی، در آذر ماه به ثبت رسیده است. در همین رابطه دو ماه است بورسی ها هیچ اوراقی از دولت خریداری نکرده و سطح مشارکتشان در تامین کسری بودجه صفر بوده است.