آخرین اخبار روسیه ارمنستان آذربایجان

اکوایران: این وضعیت تا حدی ناشی از تلاش روسیه برای حفظ همزمان ارمنستان و آذربایجان در کنار خود است - کاری که با اقدامات تهاجمی مداوم آذربایجان غیرممکن شده است.
اکوایران: نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، حاکمیت آذربایجان بر قره باغ کوهستانی را به طور ضمنی به رسمیت شناخته است. آیا شاخه زیتون او به پایان تنش‌ها منتهی می‌شود؟
اکوایران: پس از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 که با میانجیگری و استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه پایان یافت، دوباره درگیری در قره‌باغ بالا گرفته است.
اکوایران: جنگ دوم قره باغ به روسیه کمک کرد تا جهان روسی را با استقرار نزدیک به 200 سرباز روس در قره باغ بازتعریف کند؛ سربازانی که ماموریتشان تا پایان سال 2025 به پایان می رسد.
۱