آخرین اخبار نیروهای دموکراتیک سوریه

اکوایران: مجموعه اسناد طبقه بندی شده و مستند به دست آمده به روشنی نشان می دهد که میان آژانس اطلاعات ملی ترکیه( MIT) و نیروهای رادیکال فعال در سوریه، تبانی و سازش وجود داشته و دارد.
اکوایران: ترکیه همچنان در مسیر پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو سنگ اندازی می کند و از این مقوله به عنوان اهرمی برای تحقق خواسته هایی چون بازگرداندن کردهای عضو پ ک ک به به این کشور بهره می برد. ترکیه به واسطه رابطه قدرمندی که هم با روسیه و ایالات متحده دارد به تلاش های متحدان ناتو علیه روسیه در جریان نبرد در اوکراین پیوسته و در عین حال می خواهد در قامت میانجی فعالیت کند. اما این کشور به همراه…
اکو ایران:زمانی که پای بقای حیات سیاسی حزب کمونیست چین به میان می آید رهبران این کشور از صرف هر هزینه ای برای ماندن در قدرت دریغ نمی کنند. همزمان با اغاز اعتراض های اخیر در چین به واسطه محدودیت های مرتبط با کووید 19 دولت چین تمامی آلات و اهرم های سرکوب را به خیابان ها آورد تا معترضان را خاموش کند.
۱ ۲