آخرین اخبار پیش بینی بورس فردا

اکوایران: بازار بورس تهران امروز با افت بیش از 18 هزار واحدی در محدوده‌های قرار گرفت که در ابتدای سال جاری در آن قرار داشت. شاخص در 5 فروردین‌ماه سال جاری روی اعداد و ارقام 2 میلیون واحدی قرار داشت و در حالی حاضر پس از پایان بیست و دومین روز از مهرماه سال جاری شاخص کل در محدوده 2 میلیون واحدی قرار دارد.
اکوایران: بازار بورس اوراق بهدار تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته با اینکه همچون روز پیشین خود رخ سبز رنگی را به نقشه خود زده بود؛ اما در نهایت با کاهش ارزش معاملاتی کار را تمام کرد ارزش معاملاتی در بازار بورس اوراق بهادار چند روزی است که وضعیت مناسبی ندارد و بازار پس از خروج سنگین بیش از 1 هزار و 440 میلیارد تومانی حقیقی‌ها همچنان قد علم نکرده است.
اکوایران: در جریان معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران رخ نقشه بازار سبز شد و بیش از 71 در صدی نمادهای بورسی و 69 درصد از نمادهای غیر بورسی رخ سبزی را به خود گرفته بودند؛ اما ارزش معاملات برای این سبز رنگی در کمترین میزان خود قرار داشت و سبزی بازار امروز ارزش معاملاتی نداشت.
 در جریان معاملات روز جاری در بازار بورس اوراق بهادار و پس از افت 51 هزار واحدی روز قبل نمادهای فولاد و فارس، فملی و نماد شپنا و شستا برای تغییر روند شاخص کل با رویه‌ای مثبت همراه شدند. این موضوع تنها تا پایان نیمه اول جواب‌گو بود و با شروع نیمه دوم بازار شاخص کل به سمت نقطه شروع عقب‌گرد کرد.
 بورس اوراق بهادار تهران در روز جاری با افت بیش از 51 هزار و 600 واحدی کار را تمام کرد و ارزش بازار بورس تهران به رقم 7 هزار و 14 همتی رسید. شاخص هم وزن نیز رخ منفی داشت و بیش از 26 هزار واحد سقوط را تجربه کرده است.
اکوایران: نیمه اول مهر 1402 سپری شد و بازار بورس اوراق بهادار تهران با بی‌مهری تمام توسط خریداران به کار خود پایان داد. در جریان معاملات روز جاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارزش معاملات نقد در بازار بورس به رقمی نزدیک به 2 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی را به خود ندیده است و همچنان در پایین‌ترین سطح سال جاری قرار دارد.
اکوایران: بازار بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه با وجود اینکه رویه نسبتا مثبتی داشت اما عدد شاخص از روی رقم 2 میلیون و 67 هزار واحدی به عدد 2 میلیون و 69 هزار واحدی رسید تا نشان دهنده این موضوع باشد که خریداری تمایل به خرید و سرمایه گذاری تمایل به ورود به بازار بورس اوراق بهادار را ندارد.
اکوایران: بازار بورس اوراق بهادار تهران با رشد 363 واحدی روز دوشنبه هفته جاری را به پایان برد و ارزش معاملات بعد از پذیره نویسی‌ها چند روز گذشته دوباره به مدار کاهشی بازگشت و ارزش معاملات در روز دوشنبه هفته جاری در محدوده‌های 2700 میلیارد تومان بود عددی که برای روز یکشنبه بیش از 6 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
اکوایران: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز جاری با افت بیش از 17 هزار واحدی همراه شد. شاخص هم وزن نیز همین رویه را در پیش گرفته بود و با افت 4 هزار و 800 واحدی به کار خود پایان داد تا سلسله افت‌های بازار سرمایه همچنان ادامه‌دار باشد.
اکوایران: بازار بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز جاری با افت همراه شد و شاخص کل بورس تهران با منفی 13 هزار واحدی به محدوده 2 میلیون و 84 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز این رویه را داشت و با افت 3 هزار و 300 واحدی کار را تمام کرد.