آخرین اخبار بازار بین بانکی 1401

نرخ بهره در هفته دوم مرداد به کانال 20 درصد سقوط کرده و به 20.64 درصد رسید. این اتفاق در جهت سیاست اخیر بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ بهره و در راستای نجات بورس از وضعیت نزولی بوده است.
ضمن کنترل نقدینگی در کشور از جهت کنترل رفتار بانک ها و دولت در معاملات خود با بانک مرکزی، برخی کارشناسان در این باره باور دیگری نیز دارند. این عده معتقدند می توان از جهت اصلاح نظام مالیاتی نیز ضمن کاهش کسری بودجه، موجب شد تا کسب و کارهای مولد سودبیشتری حاصل کنند.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول تیر ماه رکورد شش ماهه ثبت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند بررسی معاملات در بازارهای بین بانکی در این مدت نشان می دهد این افزایش می تواند ناشی از رفتار چراغ خاموش بانک مرکزی در برخورد با نیاز بانک ها بوده و این نهاد سعی دارد تا با کاهش بسط پول دربازار باز به نوعی نرخ بهره را در بازار شبانه ارتقا دهد.
تزریق پول بانک مرکزی در آخرین هفته بهاری بانک ها به حداقل خود در شش ماه اخیر دست پیدا کرده است. طبق آمار بانک مرکزی در مجموع بازار باز و بازار شبانه این نهاد حدودا 65 هزار و 870 میلیارد تومان بسط پول صورت داده است . این در حالی است که نرخ سود موزون این عملیات به بیشترین سطح در این مدت رسیده است.
در هفته ای که بانک مرکزی بسط در بازار باز را کاهش داده و معاملات بازار شبانه نیز جهش قابل توجهی داشته نرخ سود بین بانکی نیز مسیری صعودی را پیمود. طبق داده های بانک مرکزی این شاخص در سطح 20.57 درصد رسیده که بیشترین میزان در 5 ماه اخیر بوده است.
در هفته های اخیر دو اتفاق مهم در بانک ها افتاد. حجم اوراق بدهی در بازار اولیه بالارفته و نرخ سود بازار باز نیز پس از هفته ها با 0.1 واحد درصد افزایش مواجه شد. اتفاقی که انتظار روند صعودی نرخ بهره را ترسیم می کرد. با این حال آمار اخیر بانک مرکزی نشان داد نرخ بهره از مسیر صعودی خود منحرف شده است. عامل چیست؟
روند نرخ سود بین بانکی در هفته دوم خرداد ماه نزولی شده و 0.04 واحد درصد افت پیدا کرد. روند پایین اعتبارات قاعده مند در هفته های اخیر علامتی بود که دور نمای کاهش نرخ بهره را در این هفته تصویر می کشید.
بانک مرکزی در هفته دوم خرداد امسال، 74 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار باز منتشر شده که نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته است. مهم ترین اتفاق در این بازار رشد نرخ سود در بازار باز بوده که در حدود 19.10 درصد بوده است. بالاترین نرخ سود در 15 هفته گذشته.
بانک مرکزی در هفته پایانی فروردین 1401 بسط 93 هزار و 900 میلیارد تومان را در بانک مرکزی بسط داد. این پنجمین هفته ای است که بانک مرکزی بسط بیش از 90 همتی را در این بازار به ثبت رسانده است در حالی که تاریخ سررسید و نرخ سود در این بازار در کمترین میزان خود در تاریخ برگزاری این بازار قرار داشته است.
از دی ماه سال گذشته بانک مرکزی بر اساس دستور دولت برای کنترل نرخ بهره در مرز 20 درصدی دست به افزایش بی سابقه تزریق پول در بازار باز زده است.
۱ ۲