آخرین اخبار نرخ سود بازار بین بانکی

نرخ سود بازار بین بانکی در سومین هفته تیر ماه رکورد یک سال و نیمه را شکست. اما رکوردزنی نرخ سود در بازارهای مالی تنها به این معاملات محدود نمی شود. آمارهای دو بازار دیگر در این هفته نیز نشان از ثبت قله های بی سابقه داشته است.
بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اول تابستان نشان می دهد این شاخص در اکثر بازارها صعودی بوده است. مهم ترین این بازار ها بازار بین بانکی و بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی است که در این هفته روندی افزایشی داشته است.
​روند نرخ سود بازارهای مالی در هفته آخر خرداد 1401 نشان از نوسانات مختلف این شاخص ها داشته است. در وام مسکن در حالی که نرخ سود وارد کانال 27 درصد شده بود در پایان این هفته روندی کاهشی داشته و در مرز 26 درصد قرار گرفت. طبق بررسی ها این تنها بازاری بود که روند نرخ سود در آن نزولی بوده است.
درنیمه دوم سال 1400 تزریق پول در بازار باز افزایشی 80 همتی داشته و در کانال 95 همت به پایان رسید. دلیل مهم رشد معاملات هفتگی بازار باز، کنترل نرخ سود بین بانکی بود اما بررسی سطح معاملات در این مقطع نشان می دهند حجم دادو ستد بانک ها در بازار شبانه تنها 5 همت کمتر شده و نرخ سودبین بانکی نتوانسته به هدف خود برسد.
​نرخ سود در هفته چهارم خرداد 1401 در سه بازار رکورد زد. وام مسکن، بازار باز و بازار بین بانکی. در همین رابطه بررسی ها نشان می دهد نرخ سود بین بانکی و بازار باز به بالاترین سطح خود در 5 ماه اخیر رسید.
نرخ سود بین بانکی در هفته چهارم خرداد 1401 به 20.68 درصد رسیده که بالاترین میزان این شاخص در بازه 5 ماهه بوده است. این رکوردزنی هم سو با افزایش ثبت شده در عملیات بازار باز به ثبت رسید.
در هفته چهارم خرداد 1401 حجم خرید اوراق به کمترین سطح خود در سال جاری رسیده است. این کاهش هم سو با افت نرخ سود موزون در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد تمایل بانک ها به تاریخ سررسید اوراق بیشتر از نرخ سود بوده است.
در هفته سوم خرداد 1401 نرخ سود وام مسکن به کانال 27 درصد رسیده و رکوردزنی کرد. این روند در سایر بازارهای مالی این مقطع نیز صعودی بوده و همراه با ثبت رکوردهای بالایی بوده است. بازار باز و بازار بین بانکی از مثال های دیگر این معاملات بوده است.
در هفته دوم خرداد 1401 نرخ سود بین بانکی نزولی شده و در ماقبل نرخ سود بازار باز مسیری افزایشی داشته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد تنها روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی رقم خورده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول خرداد ماه امسال به رکورد 5 ماهه رسید. این رویداد در شرایطی به ثبت رسید که بسط پول بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی مسیری نزولی داشته است.
۱ ۲