آماری که از شکاف میان صنعت و دانشگاه حکایت دارد. اما چگونه می‌توان آمار فارغ‌التحصیلان بیکار را پایین آورد؟

 آسیه حاتمی، مدیرعامل و بنیانگذار ایران تلنت و مهدی قراباغی، مدیر ارتباط با صنعت دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با اکوایران دلایل جدایی علم و صنعت از یکدیگر را برشمردند.