حسینی گفت: بندهای تکراری در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است و ملاحظات حسابرسان در سنوات گذشته در صورت‌های مالی لحاظ نشده است.