در آمریکا بیش از نیمی از مردم از اجاق‌های برقی استفاده می‌کنند و ظاهرا برخی سعی دارند همه را وادار به استفاده از اجاق‌های برقی کنند. این امر جرقه بحث میان سیاستمداران آمریکایی را زده‌است.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.