مازیار حسینی مدیرعامل این شرکت، معتقد است که تعدد تصمیم‌گیری‌ها، تغییر قوانین و به خصوص عدم نگاه همزمان به اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جزو مشکلات بزرگی است که کمتر از تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت‌های اقتصادی ضربه نمی‌زند. 

به گفته او، همواره از تحریم‌های بین‌المللی صحبت می‌شود اما کمتر به مسایل داخلی که میزان آسیب‌زنندگی آنها از تحریم‌ها کمتر نیست، اشاره‌ای می‌شود.