اما پرافتخارترین مدال‌آور دوچرخه‌سواری ایران از کوه پایین نیامد و با دو چرخ به سوی قله حرکت کرد.

اولین مدال‌آور دوچرخه‌سواری بانوان در سطح آسیا هیچ‌گاه خاطره اولین دوچرخه‌سواری خود را فراموش نمی‌‌کند؛ زمانی که نتوانسته بود ترمز بگیرد و با فرد رهگذری برخورد کرده بود.

حالا فرانک پرتوآذر بدون ترمز به سوی قله‌های دوچرخه‌سواری در حال حرکت است.

پنجمین قسمت سری مستندهای «دختر ایران» را در اکوایران ببینید.