ورق زدن روزهای این سال خاطرات خوب، بد و زشتی را برای ما قطار می‌کند که احتمالا در ذهن و روان ما سال‌ها باقی خواهد ماند. اینکه کفه ترازو به کدام سمت سنگینی می‌کند قضاوتش با شماست.

 ما سعی کردیم با عینک اکوایران خاطرات جمعی‌مان را در ۱۴۰۲ در یک قاب گرد آوریم، شما تعیین کنید که قهرمان و ضدقهرمان این قصه چه کسانی بودند؟