به گزارش اکوایران، این ساعت ها، معادل همان ۲۴ ماهی است که هر مرد ایرانی که از سربازی معاف نیست، باید در خدمت سربازی بگذارند.

سربازی اجباری در ایران به ۹۶ سالگی خود نزدیک شده، بد نیست نگاهی به آمار و ارقام امروز آن بیاندازیم. 

آمار رسمی از سازمان نظام وظیفه در دسترس نیست، اما برآورد های غیررسمی حاکی از آن است که سالانه حدود ۴۲۵ هزار نفر به سربازی میروند. تا سال ۹۹ حقوق سربازان ۴۴۰ هزارتومان بود، اما از سال ۱۴۰۰ با توجه به سختی کار و حقوق اندک این رقم تا حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش داشت. البته این رقم یک میانگین است،‌کماکان سرباز صفر چیزی در حدود ۲۷۰ هزارتومان میگیرد و اگر کسی با پزشکی هم وارد این خدمت اجباری شود حقوقش معادل ۲ میلیون تومان خواهد بود. ضرب تعداد سربازان در حقوق ماهانه میشود ۶۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. در سال حقوق این سربازان معادل ۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان. این اعداد در قیاس با بودجه ارتش و سپاه در چه وضعی قرار می گیرند؟