به گزارش اکوایران، خانوارهای ساکن در کشورهای اتحادیه اروپا ۶۳.۶ درصد از انرژی مصرفی خود را صرف تامین گرمایش خانه‌های خود می‌کنند و به طور متوسط ۸ درصد جمعیت این اتحادیه از تامین گرمای کافی خانه‌های خود ناتوان هستند.