اتفاقات تلخ و شیرینی که حالا بخش مهمی از تاریخ محسوب می‌شوند.