به گزارش اکو ایران، تورم ماهانه با وجود افت نسبیدر بهمن ماه اما همچنان به عقیده بسیاری در سطوح بالایی قرار دارد. این شاخص در کشور یکی از مهم ترین متغیرهای ارزیابی وضعیت اقتصادی در خصوص تغییرات قیمت ها به شمار می رود. 

باوجود آن که تورم ماهانه در کشور در این مقطع روندی نزولی داشته اما از حیث نقطه ای همچنان مسیر صعودی را دنبال می کند. بررسی تورم در کشور نشان می دهد در استان های ایران در مجموع دو زاویه ماهانه و سالانه استان چهار محال و بختیاری در کشور شرایط سخت تری را پشت سرگذاشته است.

رکوردزنی استان چهار محال و بختیاری در تورم ماهانه

طبق دادها های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه کل کشور در بهمن ماه برابر با 3.5 درصد بوده است. در این میان استان چهارمحال و بختیاری تورمی معادل با 6 درصد را در بعد ماهانه ثبت کرده که در مقایسه با سایر استان های کشور بیشترین رکورد را داشته است.

استان های «یزد»؛«کرمانشاه» و «زنجان» نیز به ترتیب در رده های بعدی تورم ماهانه بهمن 1401 بوده که همگی بالاتر از تورم ماهانه کل در کشور به ثبت رسیده اند. در مقابل هم استان «کهگیلیویه و بویراحمد» کمترین سطح تورم را در این مقطع به ثبت رسانده است.

اما متغیر دیگر بررسی های تورمی در کشور، تورم نقطه ای است. در مقایسه این شاخص مشاهده می شود استان «سیستان و بلوچستان» در کشور در بدترین وضعغیت تورمی به سر می برد.

تورم

اختلاف 14 درصدی تورم سیستان با کل کشور

در دومین ماه زمستانی کشور در سال 1401 تورم نقطه ای کل برابر با 53.1 درصد بوده که در بازه هفت ماه گذشته بیشترین میزان تورم در کشور قلمداد می شود. در این بازه مشاهده می شود تورم استان «سیستان و بلوچستان» برابر با 67.9 درصد بوده و با 14.5 واحد درصد اختلاف از میانگین کل کشوری رکورددار در میان مابقی استان های کشور بوده است. طبق بررسی ها تورم نقطه ای خوراکی ها در این استان برابر با 89.7 درصد بوده که به نوعی مهم ترین عامل رشد تورم در این کشور به حساب می آید. در ادامه طبق داده های مرکز آمار ایران، استان های «خراسان شمالی» و «چهار محال و بختیاری» دو رکورد بعدی تورم نقطه ای در این ماه بوده اند. سومین رکورد نقطه ای و نخستین رتبه در میان تورم ماهانه کشور در استان چهارمحال و بختیاری نشان می دهد این استان از حیث تورم وخیم ترین موقعیت را در بهمن ماه امسال داشته است.

در مقابل اما در قیاس سالانه تورم در کشور مشاهده می شود تورم نقطه ای در استان های «بوشهر»، «گیلان» و «خوزستان» پایین ترین رکورد های تورمی در کشور را دارا بوده اند. تورم نقطه ای در استان های بوشهر، گیلان و خوزستان به ترتیب برابر با 48.6 درصد ، 48.9 درصد و 49 درصد به ثبت رسیده که البته فاصله چندانی با تورم میانگین کل کشوری ندارند.

تورم