به گزارش اکوایران، مجتبی قاسمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سبقه بحران صندوق‌ها معتقد است: همه ما برای خروج از این بحران دعوتیم. به گفته او، نظام اقتصادی و حقوقی در ایران نظام توزیع رانت است.

او می‌گوید: امروز با مصوبه مجلس شورای اسلامی و افزایش سن اشتغال، بار اصلاحات به دوش شاغلان افتاده است.

همچنین نرگس اکبرپور روشن، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است: بیش از ۳۰۰ هزار همت از بودجه جاری سالانه صرف صندوق‌ها می‌شود.

کارشناسان این میزگرد به این پرسش پاسخ می‌دهند که تفاوت بحران صندوق‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان در چیست؟

در این میزگرد ضمن تشریح شروع نقطه بحران، روش‌های خروج صندوق‌ها از بحران نیز مطرح می‌شود.