بررسی های اکوایران نشان می دهد دولت با جابجایی برخی مصارف، دست به دامن منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین اعتبار لازم جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده شد. 

اما دولتی ها کدام مصارف مهم را قربانی جلب رضایت مجلس کردند؟ آیا پروژه های عمرانی که در نسخه قبلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار بود از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده تامین شوند، روی زمین می‌مانند؟ 

محمد جندقی و زینب موسوی از تحریریه اکوایران به این سوالات پاسخ می‌دهند و به بررسی یکی از مهمترین تغییرات بودجه‌ای این لایحه می‌پردازند.