فرجود به بیم و امید‌های آینده این بازار اشاره می‌کند و می‌گوید کشور ما در تعداد بازیگران حوزه اقتصاد دیجیتال وضعیت خوبی دارد اما اندازه آن با رقبای منطقه‌ای قابل مقایسه نیست.
او در ادامه همچنین به پیش‌بینی‌های مرتبط با این حوزه تا چند سال آینده می‌پردازد، پیش‌بینی‌هایی مثل حذف بانک‌ها و حرکت سپرده‌ها به سمت شرکت‌های تکنولوژی محور.