اینکه بتوانیم از طریقی بفهمیم دیدگاه‌ها و نگرانی‌های اقتصادی ایرانیان در سال‌های اخیر چه بوده، موضوع جالب و در عین حال مهمی است که می‌تواند راهگشای گره‌های ذهنی سیاست‌گذاران باشد.

در همین راستا، گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد با حمایت مجمع سازندگان کیش، سفارش انجام یک افکارسنجی را داده تا بازتابی از دیدگاه مردم نسبت به مسائل اقتصادی روز کشور را بدست آورد.

اکوایران در برنامه‌ای میزبان عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی و پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان بوده تا بیش‌تر به بررسی ابعاد این افکارسنجی بپردازند.

نسخه کامل را اینجا ببینید