به گزارش اکوایران، جدیدترین گزارش مرکز آمار نمایانگر آن است که در سال 1402 تورم سالانه تولیدکننده صنعت نسبت به همین رقم در سال 1401 کاهش یافته است. «تورم تولید کننده» شاخصی است که نشان می‌دهد قیمت اقلام صنعتی در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی به چه میزان تغییر کرده است.

با توجه به اینکه بالارفتن هزینه تولید اقلام صنعتی، می تواند منجر به افزایش قیمت بازاری آن‌ها شود، از این نرخ به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد شده است. بررسی‌ها نشان می دهد تورم پیشران صنعت در سال 95 به زیر 5 درصد رسیده و کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. دلیل این کاهش را می توان در توافق برجام و به دنبال آن بهبود روابط تجاری و جهانی عنوان کرد. این نرخ در سال 97 نیز نزدیک به 59 درصد بوده و بیشترین مقدار خود را تجربه کرده است.

تورم سالانه تولیدکننده صنعت، میانگین تورم پیشران تولیدکننده 23 گروه تشکیل دهنده آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1402 تورم سالانه پیشران «ساخت ماشین آلات و تجهیزات دیگر» به مرز 70 درصد نزدیک شده و بیشترین مقدار را داشته است. 2 گروه «ساخت انواع آشامیدنی» و «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» نیز بیشتر از 50 درصد بوده و در جایگاه دوم و سوم این رتبه بندی قرار گرفته اند.

در 2 گروه نیز این مقدار کمتر از 20 درصد برآورد شده و در پایین ترین سطح خود در میان دیگر گروه ها قرار گرفته است. این 2 گروه شامل؛ «ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی» و «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» بوده است. در ادامه به بررسی تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت به تفکیک اجزا در سال 1402 پرداخته شده است.

کاهش تورم سالانه بخش صنعت در سال 1402

آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران خبر از کاهش تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت می‌دهد. تورم تولید کننده شاخصی است که نشان می دهد بهای تولید اقلام صنعتی در مبدا و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی چقدر تغییر کرده است. به دلیل اینکه افزایش هزینه تولید اقلام مذکور، منجر به بالا رفتن قیمت بازاری آن می شود، از این نرخ به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد شده است. با توجه به اهمیت بخش صنعت در رشد اقتصادی، فناوری و بهبود وضعیت اشتغال کشور، بررسی تغییرات تورم سالانه پیشران آن دارای اهمیت است. 

030227

نگاهی به شواهد آماری نشان می‌دهد که در سال 1402 تورم بلند مدت بخش صنعت به 29.9 درصد رسیده و در مقایسه با این نرخ در سال 1401 کاهش 1.8 واحد درصدی داشته است. البته این نرخ کمترین تورم سالانه پیشران بخش صنعت نبوده است.

در سال 95 تورم بلند مدت تولیدکننده بخش صنعت در محدوده 4.7 درصدی قرار گرفته است. این رقم پایین‌ترین تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت در 8 سال گذشته محسوب می شود. در سال 1397 نیز این نرخ بیشترین مقدار خود را تجربه کرده و در محدوده 58.6 درصدی قرار گرفته است. آنچه تاکنون مطرح شده یک تصویر کلی از تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت بوده است.

گروه صنعت از 23 جزء تشکیل شده که میانگین تورم بلندمدت آن‌ها، تورم تولیدکننده پیشران این بخش را تشکیل می‌دهد. در ادامه به بررسی تورم هریک از این گروه‌ها در سال 1402 پرداخته شده است.

تورم بلند مدت 15 جزء صنعتی بیشتر از میانگین کشوری

در سال 1402 تورم بلند مدت اجزاء صنعت در محدوده 17.5 تا 69.5 درصدی نوسان داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این زمان تورم سالانه تولیدکننده 15 بخش صنعتی بیشتر از میانگین کشوری بوده و این نرخ در 3 جزء از مرز 50 درصدی عبور کرده است.

«ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر» با ثبت تورم 69.5 درصدی بیشترین مقدار این نرخ را از آن خود کرده است. این نرخ نشان می دهد که میانگین 12 ماهه قیمت اقلام این گروه در سال 1402، نزدیک به 70 درصد بیشتر از رقم مشابه در سال 1401 شده است.

«ساخت انواع آشامیدنی‌ها» و «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» نیز 2 گروه دیگری هستند که تورم بلند مدت سالانه آن‌ها از مرز 50 درصد عبور کرده است. در سایر گروه ها این نرخ کمتر از 48 درصد برآورد شده است.

ثبت پایین‌ترین تورم بلند مدت در «کاغذ و محصولات کاغذی»

در اسفند 1402 تورم سالانه تولیدکننده «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» در سطح 17.5 درصدی قرار گرفته و کمترین میزان این نرخ را در میان دیگر گروه‌ها از آن خود نموده است. «ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی» نیز با ثبت تورم سالانه بلند مدت 18.7 درصدی دومین گروهی است که تورم کمتر از 20 درصد را به خود اختصاص داده است. در سایر گروه ها این نرخ در سطوح بالاتری قرار داشته است.

030227