کمانی می افزاید: بخش خصوصی مهم‌ترین مانع را دیرکرد مطالبات می‌دیدند که این موضوع انگیزه سرمایه گذاران را برای توسعه نیروگاه ها را از بین می برد. با تلاش فراوان امروز شاهد مدلی هستیم که مبتنی بر پیشنهاد شرکت‌های توسعه دهنده نیروگاه های تجدیدپذیر و پذیرش مجموعه مصرف‌کنندگان است که در بستر بورس انرژی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: دو اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی، کمک زیادی به ورود انرژی‌های تجدیدپذیر به بورس کرد اول اینکه صنایع را موظف کرد که یک درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند. دوم قانون مانع زدایی از صنعت برق بود که سال قبل نهایی و قرار شد هزار مگاوات انرژی جدید در کشور تولید شود که این دو موضوع پشتیبان تابلوی برق سبز خواهد بود.

رییس ساتبا گفت: سرمایه گذاران اگر به هر دلیلی نتوانند برق خود را در بورس به فروش برسانند، سازمان ساتبا با ۷۰ درصد نرخ کشف شده در نیروگاه، مطالبات این افراد را تسویه خواهد کرد.