به گزارش اکو ایران، روند عملیات بازار باز در هفته های اخیر صعودی شده و رکورد اعتبارات قاعده مند شکسته شد. در این بازار بانک های داری کسری اوراق خریداری شده در بازار اولیه را به بانک مرکزی عرضه می کنند و این نهاد نیز متناسب با سیاست های خود و نیاز بانک ها به تزریق نقدینگی می پردازد. در همین خصوص در عملیات منتهی به هفته 14 شهریور ماه تزریق پول در بازار در سطح ثابتی باقی مانده اما در بازار شبانه این رقم صعودی شد.

تزریق 70 همتی در بازار باز؛ رشد بسط پول شبانه

به طور کلی دو بازار را بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بانک ها راه اندازی کرده که به صورت هفتگی معاملات آن منتشر می شود. بازار باز و بازار شبانه. در این هفته تزریق بانک مرکزی در بازار باز در نزدیکی مرز 70 همت ثابت مانده و تغییر چندانی را با هفته های قبل ثبت نکرد. 

سهم پذیرش اوراق هم در این هفته رشد تقریبی داشته و برابر با 84 درصد رقم خورد که نشان می دهد بانک مرکزی هنوز نیاز بانک ها را مرجح به سیاست های انقباضی می داند.

در همین رابطه بازار شبانه تزریق پول بانک مرکزی شدت گرفته و بالاترین سطح امسال را ثبت کرده است. در این معاملات نهادهای مالی دارای کسری از بانک های دارای مازاد اقدام به استقراض می کنند که این وام دهی با نرخ سودی در دامنه 14 تا 22 درصد بوده و در تاریخ سررسید کوتاه مدت قرار دارد. 

در همین رابطه سطح تزریق پول بانک مرکزی در هفته اخیر این بازار به رکورد خود در سال جاری رسیده و معادل با 35 هزار و 280 میلیارد تومان ثبت شد. در کنار تزریق بالای پول در این بازار نرخ سود این عملیات هم همچنان بالاست.

بازار باز

ریشه یابی تزریق بالای پول از سوی بانک مرکزی

در هفته اخیر نرخ سود عملیات بازار باز برابر با 21 درصد بوده است. سطحی که مقایسه آن با سال های اخیر نشان می دهد با وجود افت 0.21 واحد درصدی نسبت به هفته قبل همچنان بالاست.

زمانی که تزریق بالای پول در بانک ها شدت می گیرد عموما طبق اصول و قواعد اقتصادی انتظار کاهش نرخ سود در بازار می رود. این در حالی است که این کاهش با وجود تزریق بالای اعتبارات قاعده مند در بازار باز آن قدر ها به چشم نمی آید. 

برخی تحلیلگران دلیل این اتفاق را کسری بالای بانک ها در بازار می دانند. طبق شنیده ها و اطلاعات آماری کسری بانک ها به صورت مضمن 80 مت است. 40 همت در دو بانک و یک موسسه اعتباری و 40 همت دیگر در سایر بانک ها.

زمانی که دریافتی ها و پرداختی های دولت تغییر می کند این رقم نیز دستخوش نوسان می شود به طور مثال زمانی که دریافتی دولت بالا می رود کسری بانک ها نیز رشد پیدا کرده و در حالت مقابل این شاخص نزولی می شود.

اکنون هم مطالعه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد به هردلیلی احتمالا این کسری زیادتر شده و بانک مرکزی را مجبور به تزریق بالای پول در بازار شبانه کرده است. 

این اتفاق می تواند به معنای آن باشد ریشه این تزریق رفع کسری بانک ها بوده و در عین حال این نهاد سعی می کند تا ضمن تزریق پول نرخ بهره بین بانکی را در مرز خاموش 21 درصد ثابت نگه دارد. به همین علت تزریق پول در بازار باز را رشد چندانی نداده و نرخ سود را نیز در مرتبه بالای 21 درصد ثابت نگه داشته است.

بازار باز