بانک مرکزی در هر هفته دو بازار را به منظور مدیریت نقدینگی بانک ها و بهبود نرخ بهره بین بانکی برگزار می کند. عملیات بازار باز در این هفته ها صعودی شده و در بالاترین سطح خود در تاریخ برگزاری بازار رسیده است. اکنون 46 مرحله از حراج بازار باز سپری شده و در هفته اخیر 22 بانک در بازار مشارکت داشته اند.

بررسی هفتگی بازار باز نشان می دهد در این مقاطع سطح تزریق نقدینگی در بازار باز همواره بالاتر از مرز 100 همت بوده که البته در تاریخ برگزاری بازار باز سابثه نداشته است. در کنار بازار باز بانک مرکزی به مدیریت حساب بانک ها در بازار شبانه نیز می پردازد. در همین خصوص در بازار شبانه منتهی به 3 بهمن ماه امسال، 3 بانک از بانک مرکزی استقراض پول کرده اند. این در حالی است گه در هفته گذشته حجم تزریق نقدینگی این نهاد در بازار شبانه صفر بوده است.

در همین  رابطه به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، روند عملیات بازار باز در کشور همچنان صعودی است. در این بازار بانک ها اوراق به بانک مرکزی فروخته و این نهاد نیز متناسب با صلاحدید خود از بانک ها اوراق می خرد. داده های آماری از این بازار نشان از وضعیت صعودی تزریق پول در بازار باز داشته است.

بازار باز

تزریق 110 همت نقدینگی در هفته اول بهمن

در اولین هفته بهمن ماه امسال، بانک ها حدودا 126 همت اوراق به بانک مرکزی پیشنهاد داده که از این میزان 110 همت مورد پذیرش بانک مرکزی بوده است. با این که سطح نیاز بانک ها در این بازار بالا رفته اما همچنان پذیرش بانک مرکزی در سطح هفته قبل خود باقی مانده است.

این معاملات همراه با نرخ سود و تاریخ سررسید مشخص است. تاریخ سررسید اوراق معامله شده در این بازار تقریبا هفت روزه بوده و نرخ سود ان همچنان در مرز 21 درصد ثابت باقی مانده است.

مقایسه این آمار با هفته های قبل نشان می دهد همچنان تزریق پول در بالای مرز 100 همت قرار دارد اما خبری از رشد نرخ سود در بازار باز نیست. طبق آماری که بانک مرکزی به صورت هفتگی آن را منتشر می کند نرخ سود تقریبا 5 ماه است که مرز ثابت 21 درصد را حفظ کرده است.  در ادامه، نکته مهم دیگر رشد تزریق پول در بازار شبانه بوده است.

بازار باز

روند صعودی تزریق پول در بازار شبانه 

در بازار شبانه بانک مرکزی و بانک ها معاملات کوتاه مدت انجام می دهند. در این بده بستان بانک های دارای کسری اقدام به استقراض از نهادهای مالی دارای مازاد کرده که این معاملات همراه با نرخ سود معینی است. در همین رابطه داده های اخیر بانک مرکزی نشان می دهد در هفته اخیر، تزریق بانک مرکزی در این بازار جهش قابل ملاحظه ای را نسبت به هفته قبل داشته و برابر با 6 هزار و 250 میلیارد تومان رقم خورده است. این در حالی است که در هفته پیش بانک مرکزی هیچ تزریقی را در بانک ها رخ نداده بود.