او ادامه داد: صادرکنندگان می‌توانند از مازاد کوتاژ صادراتی خود که مشمول رفع تعهد صادراتی نیست؛ استفاده کنند. برمبنای دستورالعمل موجود ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺭﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺭﺯی ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

برهمین اساس به گفته سعیدی، تعهد برای صادرکنندگان صرفا برای مقدار صادراتی است که در گمرک ثبت شده است. مدیرعامل مرکز مبادله ایران تاکید کرد: اوراق ارزی در گام اول برای عرضه عمومی طراحی نشده است و عموم مردم امکان خرید ندارند.

او در بخش دیگر ادامه داد: برای چنین عرضه‌ای که عرضه بلوکی بوده است؛ عرضه ثانویه هم براساس مذاکره خواهد بود و نه براساس حراج پیوسته.