قانون جدید بانک مرکزی ۱۳ آذر و پس از چند سال رفت و برگشت ابلاغ شد مدافعان قانون را یک گام به جلو می دانند و‌منتقدان یک گام به پس.

امیرحسین امین آزاد مدافع قانون جدید اعتقاد دارد: یکی از نوآوری‌های سازمانی قانون جدید بانک مرکزی جایگزینی شورای پول و اعتبار با هیات عالی است که در مقایسه با شورای پول و اعتبار دارای منافع همسوتری با بانک مرکزی است.


در مقابل «حمید قنبری» حقوق‌دان و مدیر کل پیشین بین‌الملل بانک مرکزی معتقد است: قانون جدید اگر با وضعیت روز بانکداری و تطابق با اهداف این نهاد سنجیده شود از قانون قبلی عقب تر است.


مباحثه این دو کارشناس ارشد بانکی را در برنامه «رو در رو» اکوایران ببینید.